ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-01-29
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.22.2020 - Usługa oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz w 2021 r., z uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych z usługą oświetlen
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-22-2020-ogl-o-udz-zamowienia-29-01-2021 (PDF, 297.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-09
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.24.2020 - Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Międzyrzecz.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-24-2020-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-09-12-2020 (PDF, 937.7 KiB)
 • WRG-271-24-2020-informacja-o-udz-zamowienia-31-12-2020 (PDF, 663.2 KiB)
 • WRG-271-24-2020-ogl-o-udz-zamowienia-31-12-2020 (PDF, 292.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.23.2020 - Bieżące utrzymanie czystości pasów drogowych, infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzyrzecza, Bobowicka i Kęszycy Leśnej oraz utrzymania tablic na nekrologi.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-23-2020-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-07-12-2020 (ZIP, 109.6 MiB)
 • WRG-271-23-2020-ogl-o-udz-zamowienia-30-12-2020 (PDF, 292.7 KiB)
 • WRG-271-23-2020-informacja-o-udz-zamowienia-30-12-2020 (PDF, 662.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-02
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.21.2020 - Administrowanie cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz i ich otoczenia w roku 2021.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-21-2020-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-02-12-2020 (ZIP, 4.9 MiB)
 • WRG-271-21-2020-ogl-o-udz-zamowienia-30-12-2020 (PDF, 292.7 KiB)
 • WRG-271-21-2020-informacja-o-udz-zamowienia-30-12-2020 (PDF, 671 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-10-15
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.13.2020 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Międzyrzecz na terenie miejscowości Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Kolonia i Kęszyca Leśna oraz dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Międzyrzecz na terenie sołectw: Bukowiec, Gorzyca, Jagielnik, Kalsko, Kaława, Kuligowo, Kursko, Nietoperek, Pieski, Pniewo, Rojewo, Szumiąca, Święty Wojciech, Wysoka, Wyszanowo, Żółwin stanowiących własność Gminy Międzyrzecz oraz zimowe utrzymanie „ciągów pieszych” w miejscowości Międzyrzecz i Bobowicko.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-13-2020-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-15-10-2020 (ZIP, 15.5 MiB)
 • WRG-271-13-2020-informacja-o-udz-zamowienia-12-11-2020 (PDF, 711.9 KiB)
 • WRG-271-13-2020-ogl-o-udz-zamowienia-12-11-2020 (PDF, 296.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-09-21
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.11.2020 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz w terminie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-11-2020-ogl-o-udz-zamowienia-21-09-2020 (PDF, 292.2 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-02-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.1.2020 - Usługa oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz w 2020 r., z uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych z usługą oświetlenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-1-2020-ogl-o-udz-zamowienia-07-02-2020 (PDF, 143.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-10-16
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.30.2019 - Usługa zimowego utrzymania ciągów pieszych w pasie drogowym, wzdłuż zieleńców, alejek na zieleńcach oraz ścieżek pieszo – rowerowych w miejscowości Międzyrzecz i Bobowicko.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-30-2019-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-16-10-2019 (PDF, 16.8 MiB)
 • WRG-271-30-2019-ogł-o-udz-zamowienia-04-11-2019 (PDF, 139.9 KiB)
 • WRG-271-30-2019-informacja-o-udz-zamowienia-04-11-2019 (PDF, 767.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-09-26
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.26.2019 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz w terminie od 2 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-26-2019-ogł-o-udz-zamowienia-26-09-2019 (PDF, 137.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-07-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.24.2019 - Usługa jednorazowego skoszenia trawy, przycięcia gałęzi wchodzących w skrajnię drogi i zebraniu nieczystości oraz gałęzi leżących wzdłuż dróg gminnych w pasie zieleni w zależności od potrzeb istniejących w terenie z uwzględnieniem widoczności dla kierujących na łukach dróg z powierzchni 42 800 m2, oraz wycinka i karczowanie krzewów wchodzących w skrajnię drogi gminnej z powierzchni 400 m2
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-24-2019-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-18-07-2019 (PDF, 3.8 MiB)
 • WRG-271-24-2019-informacja-o-udz-zamowienia-13-08-2019 (PDF, 972.7 KiB)
 • WRG-271-24-2019-ogł-o-udz-zamowienia-13-08-2019 (PDF, 138.7 KiB)
Lp 11
Data ogłoszenia
2019-05-30
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.22.2019 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót na zadaniu pn. „Wykonanie oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-22-2019-rozstrzygniecie-30-05-2019 (PDF, 250.1 KiB)
 • WRG-271-22-2019-ogł-o-udz-zamowienia-25-06-2019 (PDF, 144.4 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2019-03-15
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.6.2019 - Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-6-2019-ogł-o-udz-zamowienia-15-03-2019 (PDF, 136.2 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2019-03-04
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.11.2019 - Usługa oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz w 2019 r., z uwzględnieniem działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz kosztów związanych z usługą oświetlenia.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-11-2019-ogł-o-udz-zamowienia-04-03-2019 (PDF, 143 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2019-02-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.7.2019 - Zakup, obsadzenie i pielęgnacja roślin jednorocznych w gruncie, donicach betonowych i granitowych, donicach wiszących, gazonach z kostki granitowej, skrzynkach, konstrukcjach kwietnikowych na terenie Międzyrzecza i Kęszycy Leśnej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-07-2019-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-18-02-2019 (PDF, 234.4 KiB)
 • WRG-271-7-2019-ogł-o-udz-zamowienia-05-03-2019 (PDF, 140 KiB)
 • WRG-271-7-2019-informacja-o-udz-zamowienia-05-03-2019 (PDF, 679.6 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2019-01-14
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.1.2019 - Usługa utrzymania terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-01-2019-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-14-01-2019 (ZIP, 49.4 MiB)
 • WRG-271-1-2019-ogł-o-udz-zamowienia-13-02-2019 (PDF, 1.4 MiB)
 • WRG-271-1-2019-informacja-o-udz-zamowienia-13-02-2019 (PDF, 232 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2018-12-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.62.2018 - Usługa bieżącego utrzymania czystości pasów drogowych, infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzyrzecza, Bobowicka i Kęszycy Leśnej oraz tablic na nekrologi.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-62-2018-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-06-12-2018 (ZIP, 104.5 MiB)
 • WRG-271-62-2018-ogł-o-udz-zamowienia-04-01-2019 (PDF, 139.3 KiB)
 • WRG-271-62-2018-informacja-o-udz-zamowienia-04-01-2019 (PDF, 972.7 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.59.2018 - Usługa zarządzania - administrowania cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz i ich otoczenia w 2019 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-59-2018-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-21-11-2018 (ZIP, 2.2 MiB)
 • WRG-271-59-2018-informacja-o-udz-zamowienia-16-01-2019 (PDF, 782.3 KiB)
 • WRG-271-59-2018-ogł-o-udz-zamowienia-16-01-2019 (PDF, 141.5 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2018-10-08
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.52.2018 - Usługa przycinki i wycinki drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Międzyrzecz.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-52-2018-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-08-10-2018 (ZIP, 16.1 MiB)
 • WRG-271-52-2018-ogł-o-udz-zamowienia-31-10-2018 (PDF, 139.3 KiB)
 • WRG-271-52-2018-informacja-o-udz-zamowienia-31-10-2018 (PDF, 844.4 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2018-09-20
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.41.2018 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz w terminie od 3 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-41-2018-ogł-o-udz-zamowienia-20-09-2018 (PDF, 137.8 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2018-09-11
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.42.2018 - Rozbudowa drogi gminnej nr 102118F – ul. Łąkowa w Międzyrzeczu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-42-2018-ogł-o-udz-zamowienia-11-09-2018 (PDF, 139.1 KiB)
Lp 21
Data ogłoszenia
2018-08-10
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.39.2018-Dostawa interaktywnych instrumentów muzycznych Musicon do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-39-2018-rozstrzygniecie-10-08-2018 (PDF, 101.8 KiB)
 • WRG-271-39-2018-ogł-o-udz-zamowienia-23-08-2018 (PDF, 139.2 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2018-07-23
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.34.2018 - Usługa jednorazowego skoszenia trawy, przycięcia gałęzi wchodzących w skraj drogi i zebraniu nieczystości oraz gałęzi leżących wzdłuż dróg w pasie zieleni w zależności od potrzeb istniejących w terenie z uwzględnieniem widoczności dla kierujących na łukach dróg z powierzchni 262 259,50 m2 wzdłuż dróg gminnych i dróg wewnętrznych Gminy Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-34-2018-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-23-07-2018 (PDF, 6.1 MiB)
 • WRG-271-34-2018-informacja-o-udz-zamowienia-07-09-2018 (PDF, 432.8 KiB)
 • WRG-271-34-2018-ogł-o-udz-zamowienia-07-09-2018 (PDF, 141.9 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2018-03-28
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.10.2018 - Usługa oświetlenia od zmierzchu do świtu miejsc publicznych, ulic, placów, dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich na terenie gminy Międzyrzecz w 2018 r. oraz wdrożenie programu poprawy jakości i efektywności części oświetlenia, gwarantujący lepszą jakość oświetlenia oraz redukcję emisji substancji szkodliwych do środowiska
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-10-2018-ogł-o-udz-zamowienia-28-03-2018 (PDF, 142.5 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2018-02-27
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.11.2018 - Zakup, obsadzenie i pielęgnacja roślin jednorocznych w gruncie i donicach betonowych oraz dostarczeniu do Międzyrzecza gotowych kompozycji kwiatowych w skrzyniach, wiszących donicach, konstrukcjach oraz wieżach kwiatowych stanowiących własność Zamawiającego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-11-2018-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-27-02-2018 (ZIP, 1.2 MiB)
 • WRG-271-11-2018-informacja-o-udz-zamowienia-19-03-2018 (PDF, 734.1 KiB)
 • WRG-271-11-2018-ogł-o-udz-zamowienia-19-03-2018 (PDF, 139.1 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-02-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.6.2018 - Usługa bieżącego utrzymania czystości pasów drogowych, infrastruktury drogowej na terenie miasta Międzyrzecza, Bobowicka i Kęszycy Leśnej oraz tablic na nekrologi.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-6-2018-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-05-02-2018 (ZIP, 103.7 MiB)
 • WRG-271-6-2018-ogł-o-udz-zamowienia-02-03-2018 (PDF, 143.4 KiB)
 • WRG-271-6-2018-informacja-o-udz-zamowienia-02-03-2018 (PDF, 930.4 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2017-11-28
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.36.2017 - Dostawa pomocy dydaktycznych i edukacyjnych do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz – filcowe książki sensoryczne
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-36-2017-ogł-o-udz-zamowienia-28-11-2017 (PDF, 1.3 MiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2017-11-22
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.34.2017 - Usługa utrzymania terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-34-2017-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-22-11-2017 (ZIP, 41.5 MiB)
 • WRG-271-34-2017-ogł-o-udz-zamowienia-21-12-2017 (PDF, 138.5 KiB)
 • WRG-271-34-2017-informacja-o-udz-zamowienia-21-12-2017 (ZIP, 10.2 MiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2017-09-15
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.26.2017 - Usługa utrzymania terenów zieleni Gminy Międzyrzecz w m. Międzyrzecz, Bobowicko, Kęszyca Leśna i drogi gminnej relacji Skwierzyna - Międzyrzecz – Świebodzin w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz (była droga krajowa nr 3).
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-26-2017-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-15-09-2017 (ZIP, 45.1 MiB)
 • WRG-271-26-2017-informacja-o-udz-zamowienia-10-10-2017 (ZIP, 45.2 MiB)
 • WRG-271-26-2017-ogł-o-udz-zamowienia-10-10-2017 (PDF, 139.5 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2017-09-15
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.25.2017 - Usługa zarządzania - administrowania cmentarzami komunalnymi Gminy Międzyrzecz.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-25-2017-inf-o-zamiarze-zawarcia-umowy-15-09-2017 (ZIP, 810.9 KiB)
 • WRG-271-25-2017-ogł-o-udz-zamowienia-10-10-2017 (PDF, 138.8 KiB)
 • WRG-271-25-2017-informacja-o-udz-zamowienia-10-10-2017 (ZIP, 902.2 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2017-09-12
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
WRG.271.21.2017 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Międzyrzecz w terminie od 4 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WRG-271-21-2017-ogł-o-udz-zamowienia-12-09-2017 (PDF, 134 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji