ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne do 130 000 zł

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego - dotyczy projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego - dotyczy projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz"

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego - dotyczy projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz"

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Termin składania ofert / wniosków: 2017-06-19 15:00:00

Treść:

Międzyrzecz, 05.07.2017 r.
WRG. 041.1.19.2016
 
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPLB.08.01.01-08-008/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
PORE Investment Grzegorz Słowik
ul. Polna 13 D
64-360 Zbąszyń
 
Oferta nr 5 spełniała wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym, otrzymała najwyższa ocenę punktową, a jej cena nie przekracza kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert.
Wymagane warunki udziału w postępowaniu spełnia 3 wykonawców.
Ocenie podlegały 3 oferty, które otrzymały następującą ocenę:
 
Data wpłynięcia oferty
Nr oferty
Nazwa i adres Wykonawcy
Czy Wykonawca spełnił warunek niepowiązania osobowego/
kapitałowego
z Zamawiającym
TAK/NIE
Czy Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu
(o ile takie warunki zostały postawione)
TAK/NIE/
NIE DOTYCZY
Kryterium oceny*
Ocena końcowa
w oparciu
o wszystkie kryteria
Cena max 80 pkt. C=Cena najtańszej oferty/Cena badanej ofertyX80 pkt.
Termin Dostawy – do 30 dni – 0 pkt, do 20 dni 10 pkt., do 10 dni – 20 pkt.
19.06.2017 r. godz. 10:31
 
3
Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas
ul. Piwna 32
43-100 Tychy
TAK
TAK
62.062,11 (po poprawie omyłki cenowej)
(57.330,30/62.062,11X80 pkt. = 73,90 pkt.
10 dni
20 pkt.
93,90 pkt.
19.06.2017 r. godz. 13:44
5
PORE Investment Grzegorz Słowik
ul. Polna 13 D
64-360 Zbąszyń
TAK
TAK
57.330,30
(57.330,30/57.330,30X80 pkt. = 80,00 pkt.
10 dni
20 pkt.
100,00 pkt.
19.06.2017 r. godz. 13:58
6
AV-SYSTEM Alicja Głowacka
ul. Dąbrowskiego 38/40
70-100 Szczecin
TAK
TAK
59.495,10 (po poprawie omyłki cenowej)
(57.330,30/59.495,10X80 pkt. = 77,09 pkt.
10 dni
20 pkt.
97,09 pkt.
 
Informacja o odrzuceniu oferty SYMBIT Sp. z o.o. ul. Lasockiego 39A/2 20-612 Lublin: Zamawiający w dniu  26.06.2017 r. wystąpił do Wykonawcy z następującym zapytaniem do treści złożonej oferty.: 1. W zestawieniu ofert podali Państwo model oferowanego laptopa Lenowo V310 bez wskazania konkretnego typu. Ponieważ takich laptopów V310 jest kilkanaście typów  proszę o wskazanie konkretnego typu wraz z podaniem symbolu oferowanego modelu. 2. W zestawieniu ofert podali Państwo Zestaw kina domowego Omega + zestaw Overmax Idol bez wskazania konkretnego typu. Proszę o wskazanie konkretnego typu wraz z podaniem symbolu oferowanego modelu. 3. Wskazali Państwo w ofercie radioodtwarzacz Sencor SPT 207. W dostępnej specyfikacji technicznej na stronach internetowych brak jest informacji czy na radioodtwarzaczu możliwe jest odtwarzanie płyt w formacie CD-Audio oraz MP3-CD oraz czy sprzęt posiada wyjście słuchawkowe. Proszę o podanie czy oferowany sprzęt posiada opisane funkcje. Wykonawca do wskazanego terminu nie udzielił wyjaśnień. W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona, z uwagi na brak możliwości oceny minimalnych parametrów oferowanego sprzętu.
 
Informacja o odrzuceniu oferty ENERGYIT Sp. z o.o. ul. Sulechowska 4 A po. 705 65 -119 Zielona Góra: Zamawiający w dniu 27.06.2017 r. wystąpił do Wykonawcy z następującym zapytaniem: 1. W zestawieniu ofert podali Państwo model oferowanego odtwarzacza CD – Philips AZ318. Proszę o wskazanie czy oferowany model zawiera: a. wyjście słuchawkowe? 2. Czy oferowany zestaw MIKADO MD-813BT zawiera mikrofon? 3. W ramach tradycyjnej transakcji sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami należny VAT ujęty jest w fakturze. Sprzedający jest wówczas podatnikiem VAT i rozlicza go z urzędem skarbowym. Sytuacja może jednak wyglądać inaczej, w przypadku gdy przedsiębiorca (zarejestrowany jako podatnik VAT czynny) decyduje się na zakup laptopów, notebooków czy też telefonów. Wówczas obowiązanym do rozliczenia podatku może być bowiem kupujący. Wymienione wyżej towary od 1 lipca 2015 r. objęte zostały (po spełnieniu określonych warunków) tzw. odwrotnym obciążeniem. Niemniej jednak mechanizm ten stosuje się tylko wtedy, gdy łączna wartość towarów nabytych (przez podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT czynny) w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekracza kwotę 20 000 zł (bez kwoty podatku).Ponieważ zaoferowali Państwo laptopy za łączna wartość netto 19.941,76 zł, to Państwo są zobowiązani do rozliczenia należnego podatku VAT. Zamawiający w formularzu oferty samodzielnie wpisał stawkę podatku VAT „ZW”, gdyż po rozeznaniu cenowym laptopów wszystkie ceny przekraczały kwotę netto 20.000 zł. Jednakże prawidłowe naliczenia stawki podatku VAT należy do Wykonawcy. Wobec powyższego Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę poprzez wpisanie łącznej wartości brutto z kwoty 19.941,76 z na 24.528,36 zł, co oznacza iż, całkowita cena zostaje powiększona do kwoty 55.963,83 zł (19.941,76 zł + 23 % VAT 4.586,60 zł = 24.528,36 zł).
W odpowiedzi na pytania Zamawiający otrzymał następujące wyjaśnienie: Ad.1 Nie, w wysłanej do Państwa ofercie proponowane urządzenie nie posiada wyjścia słuchawkowego a jedynie wejście 3,5 mm jack – w tym wypadku doszło do nieumyślnej pomyłki. Ad. 2 Zestaw nie zawiera mikrofonu z cechami punktu 3 f. Cytuję: „Uniwersalny zestaw głośników w systemie 5.1 z możliwością podłączenia do odtwarzacza zarówno za pomocą kabla mini jack jak i bezprzewodowo poprzez Bluetooth A2PD w wersji minimum 2.1. Zestaw ma posiadać wbudowany port USB i czytnik kart micro SD. System ma mieć wbudowane radio FM. System ma posiadać co najmniej 10-cio metrowy zasięg działania. Zestaw ma zawierać:  Subwoofer (głośnik basowy) oraz 5 głośników (4 satelitarne i 1 centralny), pilot zdalnego sterowania. Wyrażamy zgodę na poprawę oczywistej omyłki.
Zgodnie z pkt. IX zapytania ofertowego Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli oferowany sprzęt nie spełnił minimalnych parametrów technicznych. Odtwarzacz Cd nie posiada wyjścia słuchawkowo, ponadto wykonawca nie wycenił w ofercie mikrofonu, o którym mowa jest w pkt. 3 f. zapytania ofertowego – Zestaw: głośniki, wzmacniacz, mikrofon – 2 kpl.
 
Informacja o odrzuceniu oferty eSzydłowski Łukasz Szydłowski ul. Dębowa 4C 49-318 Skarbimierz: Zamawiający w dniu  26.06.2017 r. wystąpił do Wykonawcy z następującym zapytaniem do treści złożonej oferty: 1. W zestawieniu ofert podali Państwo model oferowanego laptopa Lenowo V310-15 bez wskazania konkretnego typu. Ponieważ takich laptopów V310-15 jest kilkanaście typów  proszę o wskazanie konkretnego typu wraz z podaniem symbolu oferowanego modelu. 2. Wskazali Państwo w ofercie radioodtwarzacz CLATRONIC SR827. W dostępnej specyfikacji technicznej na stronach internetowych brak jest informacji czy na radioodtwarzacz posiada wyjście słuchawkowe. Proszę o podanie czy oferowany sprzęt posiada opisane funkcje. 3. W dostępnej specyfikacji technicznej na stronach internetowych zestaw OMEGA OG-587BT  nie ma informacji czy zestaw posiada mikrofon. Proszę o wyjaśnienie czy oferowany zestaw spełnia posiada mikrofon. Wykonawca do wskazanego terminu nie udzielił wyjaśnień. W związku z powyższym oferta zostaje odrzucona, z uwagi na brak możliwości oceny minimalnych parametrów oferowanego sprzętu.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 23.06.2017 r.
 
Zestawienie ofert
dla zapytania ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjnościna zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego
 
złożonych w ramach projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPLB.08.01.01-08-008/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Termin wykonania zlecenia
SYMBIT Sp. z o.o.
ul. Lasockiego 39A/2
20-612 Lublin
62.575,72
10 dni
eSzydłowski Łukasz Szydłowski
ul. Dębowa 4C
49-318 Skarbimierz
61.403,31
10 dni
Centrum Komputerowe Planeta Marcin Dejas
ul. Piwna 32
43-100 Tychy
58.417,07
10 dni
AV-SYSTEM Alicja Głowacka
ul. Dąbrowskiego 38/40
70-100 Szczecin
55.180,30
10 dni
PORE Investment Grzegorz Słowik
ul. Polna 13 D
64-360 Zbąszyń
57.330,30
10 dni
ENERGYIT Sp. z o.o.
ul. Sulechowska 4 A po. 705
65 -119 Zielona Góra
51.377,23
20 dni
 
Trwa badanie ofert. Wyniki zostaną zamieszczone w odrębnym piśmie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 14.06.2017 r.
WRG. 041.1.19.2016
 
Do wykonawców
 
Dotyczy: zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz"
 
Zamawiający informuje, że na stronie internetowej zamieszczone został odpowiedzi na pytania przesłane przez Wykonawców.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 09.06.2017 r.
WRG. 041.1.19.2016
 
Do wykonawców
 
Dotyczy: zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPLB.08.01.01-08-008/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT
 
Gmina Międzyrzecz informuje, iż z uwagi na fakt, że do zapytania ofertowego wpłynęły pytania, to nastąpi zmiana terminu składania ofert.
 
Wobec powyższego oferty należy złożyć do dnia 19 czerwca 2017 roku, do godziny 15.00.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 05.06.2017 r.
WRG. 041.1.19.2016
 
Gmina Międzyrzecz zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego.
Zapytanie dotyczy Projektu pt. "Nowoczesne przedszkola w gminie Międzyrzecz" realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: RPLB.08.01.01-08-008/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach  Oś 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.
Zamówienie będzie udzielone w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zapytanie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, na stronie www.bip.miedzyrzecz oraz na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączonym zapytaniu ofertowym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Szadkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-05 16:11:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-05 16:12:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-05 14:32:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2482 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony