ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

WRG.271.18.2018 - Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 557922-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-05-29 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-05-29 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz – pok. 201 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2018-05-14 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Międzyrzecz, 05.06.2018 r.
WRG.271.18.2018                                                                                                                     
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie.”
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                               UL. RYNEK 1
                                               66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELEFON 095 7426930    FAX 095 7426960
 
Informacja o unieważnieniu postępowania 
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.  
 
Uzasadnienie:
W niniejszym postępowaniu wpłynęły dwie oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A., ul. Turkusowa 26,
70-778 Szczecin
3 155 980,83 zł
36 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2,
66-300 Międzyrzecz
2 853 600,00 zł
36 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 1 915 745 zł brutto.
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 29.05.2018 r.
WRG.271.18.2018
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie.”
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 915 745 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego BUDOMEX S.A., ul. Turkusowa 26,
70-778 Szczecin
3 155 980,83 zł
36 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2,
66-300 Międzyrzecz
2 853 600,00 zł
36 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termin wykonania: 30.11.2018 r.
Międzyrzecz, 24.05.2018 r.
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ.
Odpowiedź została zamieszczona poniżej w załącznikach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 557922-N-2018 z dnia 2018-05-14 r.
Gmina Międzyrzecz: Przebudowa drogi nr 003532F wraz z budową oświetlenia i kanalizacji deszczowej w Kaławie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Dokumenty dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Dembowy
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-14 15:36:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-14 15:58:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-05 13:52:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1117 raz(y)