ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

WRG.271.6.2020 - Budowa szaletu miejskiego

Status: unieważniony

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 544056-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-06-10 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-06-10 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz

Ogłoszono dnia: 2020-05-26 przez Tomasz Dembowy

Treść:

Z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, w związku z okolicznościami wywołanymi epidemią COVID-19, sesja otwarcia ofert odbędzie się poprzez transmisję online na stronie internetowej Zamawiającego pod linkiem:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 22 czerwca 2020 r.
WRG.271.6.2020
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa szaletu miejskiego”
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. 
 
Uzasadnienie:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 240 000 zł.
W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
 
Okres gwarancji
i rękojmi
1
HAMSTER POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Pod Hałdą 37B, 44-206 Rybnik
269985,00 zł
60 miesięcy
2
Konsorcjum:
TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a,
66-300 Międzyrzecz,
ECOGIGANT Łukasz Trębacz,
ul. Kostrzyńska 168, 66-400 Gorzów Wlkp.
284200,00zł
60 miesięcy
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 10 czerwca 2020 r.
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 240 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
i rękojmi
Warunki płatności
1
HAMSTER POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Pod Hałdą 37B, 44-206 Rybnik
269 985,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Konsorcjum:
TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz,
ECOGIGANT Łukasz Trębacz,
ul. Kostrzyńska 168, 66-400 Gorzów Wlkp.
284 200,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin realizacji zamówienia: 30.11.2020 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 544056-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa szaletu miejskiego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
 
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-26 14:37:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-26 14:41:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-22 14:02:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1154 raz(y)