ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1606 2012-12-13 zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu Z-113/2012 Obowiązujący
1607 2012-12-10 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012 Z-110/2012 Obowiązujący
1608 2012-12-10 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012 Z-112/2012 Obowiązujący
1609 2012-12-10 zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu Z-111/2012 Obowiązujący
1610 2012-12-07 zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Międzyrzeczu Z-109/2012 Obowiązujący
1611 2012-11-30 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2012 Z-108/2012 Obowiązujący
1612 2012-11-27 uchwała w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza XXV/201/12 Obowiązujący
1613 2012-11-27 uchwała w sprawie skargi na Kierownika Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu XXV/200/12 Obowiązujący
1614 2012-11-27 uchwała w sprawie podziału gminy Międzyrzecz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XXV/199/12 Nieobowiązujący
1615 2012-11-27 uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu złożenia pierwszej deklaracji XXV/198/12 Obowiązujący
1616 2012-11-27 uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę XXV/197/12 Nieobowiązujący
1617 2012-11-27 uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz XXV/196/12 Nieobowiązujący
1618 2012-11-27 uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu XXV/195/12 Obowiązujący
1619 2012-11-27 uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok XXV/194/12 Obowiązujący
1620 2012-11-27 uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2032 XXV/193/12 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu