ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.16.2017 - Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2017.

Szczegóły informacji

WRG.271.16.2017 - Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2017.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki własne

Nr TED: 245191-2017-PL

Termin składania ofert / wniosków: 2017-08-03 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-08-03 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-06-28 przez Katarzyna Szadkowska

Treść:

Międzyrzecz, 09.10.2017 r.
Informujemy, że ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 193-396421.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 13.09.2017 r.
WRG.271.16.2017                                                                                                                     
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2017.
 
Nazwa zamawiającego: GMINA MIĘDZYRZECZ
                                                   UL. RYNEK 1
                                                   66-300 MIĘDZYRZECZ
REGON 210966846
NIP 596-000-65-53
TELFON 095 7426930    FAX 095 7420228
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t. z późn. zm.) informujemy, iż w toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj.:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Zielonej Górze
ul. Kupiecka 32B, 65-058 Zielona Góra
 
Uzasadnienie:
Oferta nr 1 spełniała wymogi stawiane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryteria oceny ofert, a jej wartość nie przekracza środków jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty.
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Uzyskana punktacja
1
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Zielonej Górze,
ul. Kupiecka 32B, 65-058 Zielona Góra
877 253,21 zł
100
2
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra,
ul. Kupiecka 32C, 65-058 Zielona Góra
927 993,70 zł
94,53
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 03.08.2017 r.
WRG.271.16.2017
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 116 343,56 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty od następujących wykonawców:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Warunki płatności
1
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Oddział w Zielonej Górze,
ul. Kupiecka 32B, 65-058 Zielona Góra
877 253,21 zł
zgodnie
z postanowieniami umowy
2
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział Zielona Góra,
ul. Kupiecka 32C, 65-058 Zielona Góra
927 993,70 zł
zgodnie
z postanowieniami umowy
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 19.07.2017 r.
 
Wykonawcy biorący udział w zamówieniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedź została zamieszczona poniżej w załącznikach.
W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z uwagi na omyłkę pisarską dotyczącą wysokości prowizji w ust. 13 SIWZ dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zapis dotyczący stawki prowizji z tytułu udzielenia kredytu zostaje ujednolicony – w ust. 4 pkt 16 SIWZ oraz w ust. 13 pkt 13.2 SIWZ uwzględniono maksymalną wysokość prowizji 0,3%.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przetarg nieograniczony na zadanie: „Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2017.”
Sygnatura akt: WRG.271.16.2017.
Szczegóły w plikach w załączeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Szadkowska Data wytworzenia informacji: 2017-06-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Szadkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-28 12:54:14
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Dembowy Data udostępnienia informacji: 2017-06-28 13:27:53
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Dembowy Data ostatniej zmiany: 2017-10-09 12:01:24
Artykuł był wyświetlony: 512 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu