ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: WRG.271.32.2019 - Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w MiędzyrzeczuDrukuj informację Zamówienie publiczne: WRG.271.32.2019 - Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu

Szczegóły informacji

WRG.271.32.2019 - Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu

Status: w toku

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz

Finansowanie: środki obce

Nr UZP: 623158-N-2019

Termin składania ofert / wniosków: 2019-12-06 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-12-06 13:15:00

Ogłoszono dnia: 2019-11-15 przez Tomasz Dembowy

Treść:

 
Międzyrzecz, 6 grudnia 2019 r.
 
WRG.271.32.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: „Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego
w Międzyrzeczu.”
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Gmina Międzyrzecz przekazuje informacje z otwarcia ofert na ww. zadanie.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 5 400 000,00 zł brutto.
W wymaganym terminie wpłynęło 6 ofert:
 
Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto
Okres gwarancji
Warunki płatności
1
Konsorcjum: Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Wojciech Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce, Zakład Wyrobów i Prefabrykatów Betonowych Dionizy Woiński, ul. Wojska Polskiego 45, 66-435 Krzeszyce
5305807,51 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
2
Exalo Drilling S.A., ul. Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piła
5193978,79 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
3
Konsorcjum: Agencja Usługowa Stanisław Cap, Święty Wojciech 52,
66-300 Międzyrzecz i TOMBUD Paweł Jeziorski, Jagielnik 10a, 66-300 Międzyrzecz
5841767,39 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
4
BRUBET Ryszard Winnicki,
ul. Łąkowa 2,
66-300 Międzyrzecz
5858305,50 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
5
GOREM Sp. z o.o., ul. Wiślna 15, 80-555 Gdańsk
5993790,00 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
6
Konsorcjum: NIEWIADOMSKI sp. z o.o., ul. Pamiątkowa 32, 66-300 Międzyrzecz i PPHU NIEWIADOMSKI Władysław Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32,
66-300 Międzyrzecz
5340213,73 zł
60 miesięcy
zgodnie
ze wzorem umowy
 
Termin realizacji zamówienia: 31.08.2020 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Międzyrzecz, 28.11.2019 r.
WRG.271.32.2019
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do treści SIWZ. Odpowiedzi zamieszczone zostały w zamieszczone w załącznikach.
 
UWAGA:
Zamawiający dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert – do 6.12.2019 r. do godz. 13:00
Otwarcie ofert – 6.12.2019 r. o godz. 13:15
 
Z uwagi na fakt, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 540257973-N-2019 z dnia 28-11-2019 r.
 
Międzyrzecz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 623158-N-2019
Data: 15/11/2019
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000, ul. ul. Rynek  1, 66-300  Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi (ulicy) o nawierzchni z kostki betonowej typ POLBRUK (lub innych elementów drobnowymiarowych), o długości co najmniej 800 m łącznie; b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji deszczowej o długości minimum 600m; c) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia drogowego o długości minimum 600m.
W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub podmiot udostępniający zasoby zdolności technicznej wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: a) dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi (ulicy) o nawierzchni z kostki betonowej typ POLBRUK (lub innych elementów drobnowymiarowych), o długości co najmniej 800 m łącznie; b) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie kanalizacji deszczowej lub kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 600m; c) jedną robotę budowlaną polegającą na budowie oświetlenia drogowego o długości minimum 600m.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-02, godzina: 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-06, godzina: 13:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 623158-N-2019 z dnia 2019-11-15 r.
Gmina Międzyrzecz: Budowa dróg gminnych na ulicach Guzowskiego, Żołnierskiej, Sybiraka i Kowalskiego w Międzyrzeczu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach.
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Dembowy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-15 12:16:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dembowy
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-15 12:19:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dembowy
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-06 14:44:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
592 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony