ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1276 2013-06-28 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-54/2013 Obowiązujący
1277 2013-07-03 zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości Z-60/2013 Obowiązujący
1278 2013-07-03 zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Międzyrzecz Z-59/2013 Obowiązujący
1279 2013-07-03 zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Z-58/2013 Obowiązujący
1280 2013-06-28 zarządzenie w sprawie konsultacji z mieszkańcami obszaru objętego urzędową nazwą miejscowości Międzyrzecz (osada), stanowiącego aktualnie część miejscowości Jagielnik, w sprawie zniesienia obecnej nazwy urzędowej Z-57/2013 Obowiązujący
1281 2013-06-26 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-53/2013 Obowiązujący
1282 2013-06-28 zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu Z-55/2013 Obowiązujący
1283 2013-06-25 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 XXXII/276/13 Obowiązujący
1284 2013-06-25 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków XXXII/275/13 Obowiązujący
1285 2013-06-25 uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz XXXII/274/13 Obowiązujący
1286 2013-06-25 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 XXXII/273/13 Obowiązujący
1287 2013-06-25 uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza XXXII/272/13 Obowiązujący
1288 2013-06-25 uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2012 XXXII/271/13 Obowiązujący
1289 2013-06-13 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-52/2013 Obowiązujący
1290 2013-05-31 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013 Z-49/2013 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu