ˆ

Azbest 2016/2017

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zakończenie realizacji zadania pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu Gminy Międzyrzecz" dofinasowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                     

Gmina Międzyrzecz zakończyła w 2017 r. realizacje zadania pn. „Demontaż, transport
i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu Gminy Międzyrzecz" dofinasowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW
pod nazwą: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
 

W oparciu o przyznaną dotację z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”
Gmina Międzyrzecz zrealizowała zadanie pn. „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu Gminy Międzyrzecz".
W dniu 28 czerwca 2017 r. zawarto umowę z firmą EKO24 Barbara Plewko - Wykonawcą zadania polegającego na usunięciu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz
w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032”
przyjętego Uchwałą Nr XXVI/208/12  Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w dniu 28 grudnia 2012 r. zmienionego Uchwałą Nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2015 r.
Ostatecznie odebrano 80,04 Mg odpadów z 17 nieruchomości, których właściciele złożyli informacje o wyrobach zawierających azbest i zgłosili chęć uczestnictwa na zasadach narzuconych przez WFOŚiGW.

Koszt zadania wyniósł 33 031,80 zł w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  16 515,90 zł,
a kwota 16 515,90 zł pochodziła z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kornela Manyś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-11-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Szadkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-13 14:45:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-13 14:46:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-13 14:46:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7543 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat
KOMUNIKAT
Burmistrz Międzyrzecza podaje do publicznej informacji w załączniku listę wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości z obszaru gminy Międzyrzecz w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Międzyrzecz na lata 2012-2032”,  które zakwalifikowały się do realizacji w 2017r. oraz wniosków wpisanych na listę rezerwową.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Adamowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lubaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-04-26 13:26:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-04-26 13:26:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-26 13:26:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9776 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AZBEST W TWOIM DOMU, CZYM GROZI I JAK SIĘ GO POZBYĆ. INFORMACJE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

Czy w Twoim domu jest azbest?
Czy wiesz czym grozi jego wchłanianie?
Czy wiesz co zrobić, aby go bezpiecznie usunąć?

AZBEST to minerał odporny na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymałych na rozciąganie i zgniatanie. Przez ponad 100 lat był wykorzystywany do produkcji bardzo wielu materiałów azbestowo-cementowych. W Polsce jest około 14 500 tysięcy ton wyrobów zawierających azbest, głównie w budownictwie.
 
          KTO ZA TO ZAPŁACI?
Koszty zabezpieczenia i w dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości u którego się znajduje. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto Bank Ochrony Środowiska S.A. oferuje kredyty ekologiczne na usuwanie  wyrobów azbestowych(www.bosbank.pl, e-mail, infolinia: 0 800 120 242). Ze względu na wysoką minimalną kwotę dofinansowania lub kredytu, o które można się starać, wnioski powinny być składane wspólnie przez większe grupy właścicieli lub całą gminę.
 
1.PRZEPROWADŹ KONTROLĘ
Właściciel każdego gospodarstwa ma obowiązek skontrolować czy na jego terenie znajdują się wyroby azbestowe oraz dokonać oceny ich stanu technicznego. Wyroby zawierające azbest, zakwalifikowane do wymiany muszą być usunięte, natomiast wyroby nieuszkodzone mogą być bezpiecznie użytkowane do momentu kolejnej kontroli. Do 2032 roku wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być usunięte.
 
2.DOKONAJ INWENTARYZACJI
Koniecznie przeprowadź inwentaryzację zastosowanych wyrobów zawierających azbest. Jeden egzemplarz stosowanej informacji o rodzaju, ilości i miejscach wykorzystywanych wyrobów azbestowych, czasie i sposobie ich usuwania oraz czasie i sposobie zastąpienia ich wyrobami nieszkodliwymi przekazuj odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta co roku do 31 stycznia.
 
3.PRZEPROWADŹ OCENĘ STANU TECHNICZNEGO
Informacje o stanie wyrobów azbestowych znajdujących się w Twoim gospodarstwie zamieść w arkuszu „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”,który przechowuj razem z książką obiektu.
 
Arkusze do oceny i inwentaryzacji uzyskasz w swoim urzędzie gminy.
Pamiętaj, uczciwa i rzetelna inwentaryzacja jest niezbędna dla zdrowia Twojego i Twoich bliskich
 
 
GDZIE W BUDYNKU MOŻE BYĆ AZBEST?
W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:
- pokryć dachów: eternit i papa dachowa,
- płyt elewacyjnych,
- płyt balkonowych,
    - drobnych urządzeń w gospodarstwie domowym :
  żelazka, płytki kuchenne, piece akumulacyjne,
- rur do instalacji wodociągów, kanalizacyjnych,
- przewodów wentylacyjnych,
- przewodów kominowych.
 
Koniecznie sprawdź czy azbest jest w Twoim Domu!
 
DLACZEGO TRZEBA USUNĄĆ AZBEST?
Azbest jest zaliczany do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, a jego włókna są praktycznie niezniszczalne. Obecnie wiadomo, że może być szkodliwy dla zdrowia- włókna azbestowe, niewidzialne gołym okiem, wdychane z powietrzem do płuc, stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Produkcja, import i stosowanie wyrobów zawierających azbest są w Polsce zakazane od września 1998 roku.
 
JAK UCHRONIĆ SIĘ PRZED DZIAŁANIEM AZBESTU?
Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jednak te wyroby azbestowe, które zostały zakwalifikowane do wymiany trzeba natychmiast usunąć .Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 roku.
 
NIE USUWAJ AZBESTU SAMODZIELNIE
Jeżeli musisz usunąć wyroby azbestowe ze swojego gospodarstwa, pamiętaj, że może tego dokonać tylko specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez Twojego starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Tylko taka firma może prawidłowo usunąć azbest nie narażając na niebezpieczeństwo Ciebie, Twoich bliskich i sąsiadów. Kontakt do upoważnionych firm w Twoim regionie uzyskasz w starostwie powiatowym.
 
WSPARCIE FINANSOWE
Możesz uzyskać dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych ze swojego gospodarstwa:
  • Burmistrz Międzyrzecza poprzez komunikat ogłasza nabór wniosków o usunięcie wyrobów zawierających azbest i wyznacza termin ich składania (www.bip.miedzyrzecz.pl). Realizacja wniosków uzależniona jest od pozyskania na ten cel środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.    
  • Bank Ochrony Środowiska udziela preferencyjnych, proekologicznych kredytów m.in. na bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwianie.                                                                            
USUWANIE AZBESTU Z TERYTORIUM POLSKI               
W 2003 r. rozpoczęto realizację rządowego projektu, którego głównym celem jest usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. Realizacja programu jest przewidziana na lata 2003-2032, tak aby z terenu Polski całkowicie usunąć wyroby z azbestem w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i środowiska.                        
Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronach internetowych: www.bazaazbestowa.pl, www.mg.gov.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Adamowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Lubaczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-05-18 08:56:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-05-18 08:56:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-11 22:40:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »