ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
121 2018-06-20 uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego LII/480/18 Obowiązujący
122 2018-06-20 uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018 - 2031 LII/479/18 Obowiązujący
123 2018-06-20 uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018 LII/478/18 Obowiązujący
124 2018-06-20 uchwała w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz LII/477/18 Nieobowiązujący
125 2018-06-20 uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy LII/476/18 Obowiązujący
126 2018-06-20 uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Międzyrzecz LII/475/18 Obowiązujący
127 2018-06-20 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat LII/474/18 Obowiązujący
128 2018-06-20 uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Międzyrzecz LII/473/18 Obowiązujący
129 2018-06-20 uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza LII/472/18 Obowiązujący
130 2018-06-20 uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2017 LII/471/18 Obowiązujący
131 2018-06-25 zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej Z-66/2018 Obowiązujący
132 2018-06-21 zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018 Z-65/2018 Obowiązujący
133 2018-06-14 zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Międzyrzeczu z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu prowadzonych przez gminę Międzyrzecz Z-64/2018 Obowiązujący
134 2018-06-14 zarządzenie w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania w tych sprawach wszelkich informacji Z-63/2018 Obowiązujący
135 2018-06-14 zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców Z-62/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu