ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
VI/59/19
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VI/58/19
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
VI/57/19
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
VI/56/19
Status
Uchylony
Lp: 110
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
VI/55/19
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
VI/54/19
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019-2031
Nr aktu prawnego
VI/53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
VI/52/19
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-43/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2019-03-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej położonej w obrębie 0007 Kuligowo nieodpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
Z-42/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-02-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-41/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
Z-39/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-02-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-02-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej
Nr aktu prawnego
Z-37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-02-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 1 roku
Nr aktu prawnego
Z-36/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji